Επικοινωνία «υψηλής απόδοσης»
Μία στρατηγική συνεργασία που λύνει τα χέρια


Η εταιρία Στρατηγικής Επικοινωνίας Politics GlobalCom και η εταιρία Internet Marketing Smoky Pixel και κατασκεύασαν από κοινού έναν μηχανισμό παραγωγής λύσεων σε προβλήματα επικοινωνίας.


«Στόχος μας σήμερα είναι να αλλάξουμε την αναλογία μεταξύ του κόστους και του αποτελέσματος της επικοινωνίας προς όφελος του πελάτη, που έχει όλο και λιγότερα οικονομικά περιθώρια, όλο και περισσότερες ανάγκες ανταγωνιστικότητας. Για αυτό δεν παρέχουμε απλώς υπηρεσίες. Τις κατασκευάζουμε, ειδικά για αυτόν που τις χρειάζεται. Με τη βοήθεια του Internet που μειώνει τις ανισότητες».


Ο μηχανισμός αυτός συνίσταται σε δύο βασικές αρχές λειτουργίας:


Πρώτον σε ένα ενιαίο επιτελείο από στελέχη διαφορετικών ειδικοτήτων και των δύο εταιριών που λειτουργούν ως ομάδα εργασίας σε όλα τα βήματα της καμπάνιας.


Δεύτερον, στην ανάπτυξη του Ultra Optimal Strategist, μιας «μηχανής διάγνωσης» των ειδικών χαρακτηριστικών, ποσοτικών και ποιοτικών, που χρειάζεται για να πετύχει η ψηφιακή επικοινωνία του κάθε brand ή προσώπου. Τα δεδομένα που προκύπτουν έχουν την αξιοπιστία και την ακρίβεια ενός αντικειμενικού εργαλείου τεχνολογίας και όχι την υποκειμενικότητα της προσωπικής εκτίμησης.


Πάνω στις αναλογίες που καταγράφει το U.O.S δουλεύει η ομάδα εργασίας, αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση στα διάφορα πεδία της επικοινωνίας και τη συνεχή παρακολούθηση των trends σε όλο τον κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου