«Πρωταθλητής» στις παραβάσεις ο κλάδος της οικοδομής


Ο κλάδος της οικοδομής είναι ο πλέον επιρρεπής στις παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, ενώ 1 στις 3 επιχειρήσεις, δυσκολεύεται να καταβάλει τα δεδουλευμένα, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του ΣΕΠΕ για το 2011.


Από τα αποτελέσματα των ελέγχων των επιθεωρητών εργασίας που διεξήχθησαν διαπιστώνεται ότι ο κλάδος των κατασκευών κτιρίων παρουσιάζει την μεγαλύτερη παραβατικότητα (124%) και ακολουθούν τα έργα πολιτικού μηχανικού με (76%), οι δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας με (54%), οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (συνεργεία καθαρισμού) με (53%). 


Υψηλά ποσοστά εμφανίζει ο κλάδος των εξειδικευμένων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων με (51%), και ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου με (35%).


Τα ποσοστά είναι ενδεικτικά για τη συνολική εικόνα της αγοράς με δεδομένο ότι οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ είναι περισσότερο εντατικοί σε κλάδους που εμφανίζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα.


Κατά το έτος 2011 οι περιφερειακές υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης σ' όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 31.515 ελέγχους και επέβαλαν 7.741 κυρώσεις (4.003 μηνύσεις, 3.738 πρόστιμα συνολικού ύψους 10.937.418 ευρώ και 1.554 μηνύσεις που προέκυψαν μετά από τη διενέργεια των εργατικών διαφορών), ενώ βρέθηκαν και 2.015 περιπτώσεις ανασφάλιστων εργαζομένων.


Οι περισσότερες μηνύσεις, το 68,8% του συνόλου, αφορούν στη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Στην καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αναφέρεται και το μεγαλύτερο ποσοστό (55,32%), εργατικών διαφορών που επιλύθηκαν από τους Επιθεωρητές Εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου